WAJIB MENCARI REZEKI

Allah menciptakan siang tujuannya adalah
agar kita boleh bekerja mencari penghidupan.
“Dan Kami jadikan siang untuk mencari
penghidupan.”(An-Naba’:11)
Allah memerintahkan hamba-Nya agar bertebaran
di muka bumi untuk mencari kurnia-Nya setelah
selesai menunaikan solat.
“Apabila solat telah dilaksanakan maka bertebaran
kamu di muka bumi, carilah kurnia Allah dan
ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu
beruntung.”(Al-Jumaah:10)
Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menegaskan,
“Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah
menunaikan yang fardhu (seperti solat dan puasa)”.
(HR Thabrani dan Baihaqi)
Oleh yang demikian, janganlah kita bermalasan.
Rezeki tidak akan datang sendiri tanpa diusahakan.
Jangan harap rezeki turun dari langit.
Bangkitlah dan berusahalah!
Inshaa Allah semua ini bernilai di sisi Allah dan
akan menjadi kafarah atas dosa-dosa kita.
Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW
bersabda:
“Sesungguhnya ada dosa-dosa yang tidak terhapuskan
dengan melakukan solat, puasa, haji dan umrah.
Para sahabat bertanya, “Lalu apa yang dapat
menghapuskannya, ya Rasulullah?”
Rasulullah menjawab, “Bersemangat dalam mencari
rezeki.”
Walau apa pun halangan, tetaplah bersemangat
dalam usaha memperoleh rezeki yang halal lagi
baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *