Cara Efektif Mengatasi Kesulitan

Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Ibnu Thawus menyatakan,
“Barangsiapa tertimpa kesulitan atau kesusahan,
hendaklah beristighfar sebanyak seribu kali maka
Allah akan menghapus kesulitan itu. ”
Mungkin anda bertanya, apa hubungannya istighfar
dengan kesulitan yang kita hadapi?
Saya cuba jelaskan secara rasional.
Seseorang yang menghadapi kesulitan,
dia akan mudah marah, sedih, atau kecewa
ketika kesulitan itu menimpanya.
Padahal, sering kali sebenarnya kesulitan
yang dihadapi tidaklah begitu rumit.
Akan tetapi, oleh sebab dia menghadapi kesulitan itu
dengan sikap negatif (seperti marah, sedih, dan kecewa)
maka kesulitan itu bertambah rumit dan berlarutan
sampai menyusahkannya.
Menghadapi setiap kesulitan tidak sepatutnya dengan
marah, sedih, atau kecewa.
Hal itu tidak akan menghilangkan kesulitan yang dialami.
Akan tetapi, menghadapi kesulitan itu mesti dengan
ketenangan dan keyakinan diri yang mampu
mengatasinya dengan baik.
Di sinilah fungsi istighfar yang dapat menyelesaikan
kesulitan kerana istighfar dapat mendatangkan
ketenangan dalam hati dan keyakinan diri mampu
mengatasi kesulitan itu. InsyaAllah
lstighfar membuat hati menjadi tenang dan fikiran
menjadi jernih sehingga kesulitan apa pun yang
datang tidak membuat kita cemas, marah-marah,
atau kecewa. Kesulitan menjadi hal yang mudah
untuk diatasi. Dengan hati yang lapang dan fikiran
yang jernih, kita akan mampu menjemput rezeki.
Selain itu, akan membawa nilai keberkahan dan
mendatangkan pertolongan Allah SWT, yang salah
 satunya berupa rezeki tidak disangka-sangka.
Semoga kita semua tergolong dalam golongan
orang-orang yang sentiasa memohon keampunan.
AAMIIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *