Keajaiban Dhuha

Ketika memulakan aktiviti pada pagi hari, sungguh sangat elok kita awali dengan melaksanakan solat Dhuha. Solat Dhuha merupakan cara mempersiapkan mental untuk menghadapi segala tentangan dan rintangan yang mungkin datang menghalang dalam pekerjaan kita. Ketika solat Dhuha, kita boleh memohon pertolongan kepada Allah agar segala aktiviti yang kita lakukan memberikan nilai manfaat serta mendapat kemudahan dan keberkatan dari Allah.
Hal ini akan membuat fikiran kita jernih dan hati menjadi tenang.  Fikiran yang jernih dan hati yang tenang jelas akan memberikan pengaruh yang positif dalam aktiviti atau pekerjaan kita. Dengan fikiran yang jernih dan hati yang tenang, kita dapat mengoptimumkan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan menukarkannya menjadi hasil yang baik. Bahkan, potensi terpendam yang selama ini seperti terkubur akan muncul secara mengagumkan. Kemudian, di atas itu semua, solat Dhuha akan mendatangkan pertolongan Allah. Solat Dhuha akan mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka.
Jadi, jelaslah bahwa solat Dhuha bukan menghalang aktiviti atau pekerjaan kita, malah memperlancarkan aktiviti dan pekerjaan kita sehingga dapat berhasil dengan optimum. Sungguh, ada Allah di balik setiap langkah kita. Kita akan memperoleh bimbingan dan pertolongan-Nya.
Bacalah doa berikut ini selepas solat Dhuha:
“Ya Allah, sesungguhnya waktu Dhuha adalah waktu Dhuha-MU, keindahan adalah keindahan-Mu, kebaikan adalah kebaikan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, perlindungan adalah perlindungan-Mu. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit maka turunkanlah, jika ada di dalam bumi maka keluarkanlah, jika sulit maka permudahkanlah, jika haram maka sucikanlah, jika jauh maka dekatkanlah, jika sedikit maka banyakkanlah, berkat kebenaran waktu Dhuha-Mu, keindahan-Mu, kebaikan-MU,kekuatan-Mu, dan kekuasaan-Mu, berikanlah aku apa saja yang telah Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh.”
Amiin
Posted in .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *